A B C
C B A
Snu bygget

Velg bygg

Boligvelgeren

Vi ønsker at du enkelt skal finne akkurat den leiligheten du ønsker å bo i. Derfor har vi delt inn Tangvall Park i 3 ulike bygg. Disse er alle merket med sin egen farge, og fått navn fra A til C.


I modellen over kan du se hvor de ulike byggene er plassert. Og så snart du har funnet ut hvilket bygg du vil bo i, kan du enkelt klikke på bygget for oversikt over etasjer. Deretter kan du velge leilighet basert på ønsket etasje.